• Mijn Geloofsreis

Vaccinatie

Bijgewerkt op: jan 10In de afgelopen weken vraagt dit onderwerp de aandacht van iedereen. De één heeft nog geen uitgesprokener mening dan de ander. Dit maakt het voor mensen die nog geen mening hebben erg moeilijk om hiernaar opzoek te gaan. Want, waar doe je als christen nou goed aan?


Ook ik heb in de afgelopen maanden hierover nagedacht: waarom zou een christen zich wel of niet vaccineren? Laat ik in ieder geval voorop stellen dat, zolang het besluit gemaakt mag worden in afhankelijk vertrouwen op God, er geen goed of fout is. Wanneer je mag geloven dat God het is Die over ons leven beschikt, over onze gezondheid, over alle medicatie en ook over dit vaccin, dan is hierin geen antwoord goed of fout. Ook wil ik duidelijk maken dat ik aan de hand van deze blog niet mijn persoonlijke keuze naar voren wil brengen, maar meer een algemeen beeld probeer neer te zetten rondom het vaccineren als christen zijnde.


Het is belangrijk om als christen te kijken wat Gods Woord zegt over het bestrijden van ziekte en het hierbij gebruik maken van middelen.

Daarnaast is het ook goed om na te denken over het vaccin zelf: het tempo waarin dit is gemaakt, de onduidelijkheid, en het idee dat je het vaccin eigenlijk wel móét innemen. Tot in hoeverre is dit vaccin een medicijn of is dit hét wondermiddel?

Laten we eerst eens kijken naar wat de Bijbel zegt: we beginnen bij de samenvatting van de 10 Geboden: God lief te hebben boven alles en je naasten als jezelf.

Laten we eerst eens kijken naar wat de Bijbel zegt: we beginnen bij de samenvatting van de 10 Geboden: God lief te hebben boven alles en je naasten als jezelf.

Het is belangrijk om voor onszelf te kijken of dit samen kan met vaccineren. Hoe is onze houding en ons vertrouwen op God? En hoe beschermen wij onszelf en onze medemens? Met welke gedachte vaccineren wij? Is dat:"God ik vertrouw op U, maar hier neem ik toch even zelf de beslissing"? Of besluiten we juist 'zomaar' om niet te vaccineren?

Beide gevallen is het uiterste van de verschillende standpunten en zijn dus zeker niet altijd het geval. Wanneer iemand van zichzelf een goede gezondheid heeft, kan hij/zij toch nog besluiten om te vaccineren, puur uit bescherming voor de ander. Ook kan dit besluit genomen worden doordat men toch hierin ook Gods weg ziet: God geeft ons deze middelen die wij mogen gebruiken. Daarnaast heeft Hij ook de wetenschappers en virologen de kennis en wijsheid gegeven om dit alles te ontwikkelen.


Ook is het belangrijk om te beseffen dat het menselijke vertrouwen in God niet staat of valt bij het laten toedienen van het vaccine, maar in het verlossingswerk van Christus.

Echter, er is ook een andere mogelijkheid: het gebruik maken van het vaccin omdat dit 'het' wonder middel is. Laat ik hier duidelijk over zijn; we kunnen zoveel medicatie slikken, zoveel vaccins laten inspuiten, zo gezond leven en ons zo overdreven houden aan de regels van het RIVM, maar zolang God Zijn zegen hier niet over geeft, zal dit allemaal voor niets zijn. De Bijbelse fundamenten om niet te vaccineren zijn erg belangrijk. We moeten ons namelijk wel beseffen dat wij niets kunnen veranderen aan Gods voorzienigheid en dat wij ook niets kunnen bepalen rondom onze eigen gezondheid. Dit is dan ook zeker iets waar we van mogen (moeten) getuigen richting de buitenwereld. Want mogen zij niet zien dat ons vertrouwen in Hem is?

Maar waar ligt dan de grens? Wanneer we het hebben over leven in afhankelijkheid van God, en op Hem vertrouwen, ook in deze Corona crisis? Waar komt deze gedachtengang dan vandaan? Is dat iets omdat we hier echt op mogen vertrouwen, (ook in andere zaken; andere ziekten, geen andere inentingen, operaties, medicatie etc.), of is dit nu omdat dit alles wel heel snel gaat en heel dichtbij komt? Als jij iemand bent die besluit om dit vaccin niet te nemen, omdat je denkt dat je hiermee niet genoeg vertrouwen op God stelt, dan is het wel goed om te realiseren dat dit vertrouwen ook in andere situaties aanwezig zou moeten/mogen zijn. Ook is het belangrijk om te beseffen dat het menselijke vertrouwen in God niet staat of valt bij het laten toedienen van het vaccin, maar in het verlossingswerk van Christus.


'Opdat gij gelooft'.

Terug naar de Bijbel: De Bijbel is duidelijk in het doel van alle ziekten, alle pijn en al het verdriet: 'opdat gij gelooft'. Laten we dat voorop stellen, wanneer de keuze die we mogen maken met dít doel mag zijn, dan zal Gods zegen hier zeker op rusten. Dat is namelijk het belangrijkste: niet zozeer genezing, of het 'onder controle krijgen' maar bekering. Daarnaast, zoals ik eerder ook al opschreef, is de Bijbel duidelijk in waar de genezing te vinden is: in Christus alleen.

Hoe we het ook wenden of keren, de ziekte is een gevolg van de zondeval. Voor deze zondeval (in het paradijs) was er geen ziekte, geen pijn, geen verdriet, geen sterven. Na de zondeval echter wel en is ons heil en onze verlossing alleen bij en door Jezus Christus te verkrijgen.

God is duidelijk dat we deze ziekte wel mogen bestrijden. Wie kent de welbekende tekst niet? "Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn..." (Markus 2:15 SV). Ook onze artsen zijn door God geschapen. Het is hun doel om ons te genezen, en dus zijn dit ook dingen waar wij gebruik van mogen maken. Echter besef ik mij dat hier ook persoonlijke overtuigingen bij komen kijken.


Ik las in een artikel van het RD een prachtig antwoord op de vraag "Mag een mens Gods straf ontwijken door middelen te gebruiken die de gevolgen van die straf verminderen?" Het antwoord hierop zal ik ook citeren: "De hongersnood over Egypte is een oordeel dat God vast besloten had (Genesis 41:32). Toch is het niet in strijd met Gods besluit dat Jozef schuren laat bouwen en koren verzamelt voor de hongerperiode. Het voorbeeld van de ziekte en genezing van Hizkia (Jesaja 38) toont aan dat, na vernedering en verootmoediging, ook middelen tot herstel gebruikt mogen worden. Op het gebed en de tranen van de koning belooft God gezondheid en wijst Hij het middel aan (2 Koningen 20:5-7)."

Hierin zien we dus dat God ons middelen wil geven in Zijn straffen, middelen waar we gebruik van mogen maken. Middelen die ons, als het goed is alleen maar meer tot afhankelijkheid van Hem zouden moeten brengen.


Wat ook erg belangrijk is: God bestraft zeker de overbezorgdheid (Mattheüs 6:25-32), maar Hij spoort daarnaast ook aan tot waakzaamheid en voorzichtigheid. Spreuken 22:3. (Ook Calvijn heeft hier iets prachtigs over geschreven in zijn institutie. Dit gedeelte is onderaan deze blog in een PDF te lezen).

Nog even terugkomend op wat Jezus zegt: Wie gezond is, heeft geen arts nodig. Betekend dat dan dat de gezonde mensen zich dus niet mogen inenten? Dat denk ik niet. Niet alleen is het de taak van artsen om mensen te genezen, het is ook hun taak om gezondheid te bevorderen. Het lijkt mij niet juist dat artsen het virus z'n gang laten gaan zonder hier op te reageren. Daarnaast is onze plicht tot bescherming een algemene kwestie: dat zit 'm dus niet alleen in het veilig rijden, maar dit geldt ook als het gaat om gezondheid; hetzij voor jezelf, hetzij voor de ander.

Naar mijn idee zijn middelen geoorloofd zolang ze niet tegen Gods geboden ingaan. Uiteraard geldt dit dus niet wanneer het gaat om middelen die niet veilig zijn. (6e gebod). Dit laatste maakt het in dit geval lastig: want, omdat dit vaccin nog maar zo kort op de markt is, kan er niet met 100% zekerheid worden gezegd dat dit vaccin zo veilig is dat er geen ernstige klachten zullen optreden. Wat hier voornamelijk in meespeelt is dat de vaccins die binnen de EU zijn toegestaan RNA vaccins zijn, en dus niet de klassieke vaccins zoals wij die altijd kenden. (hier later meer over).


Nogmaals: er is geen goed of fout in het handelen. Zolang je de keuze maar maakt met het vertrouwen op God. Hetzij dat je erop mag vertrouwen dat Hij je beschermt voor het virus/ voor ernstig ziek worden, hetzij dat je erop mag vertrouwen dat Hij het vaccin wil zegenen. God wil op beide manieren werken, zolang we ons vertrouwen in Hem stellen en niet in de mens. Zolang we voor het vaccin kiezen om Hem en niet om de overhaaste dwangmatige regering of alle eventuele gevolgen als we het niet doen.


Laten we tot slot nog even kort kijken naar het vaccine zelf. Er zijn verschillende soorten vaccins, maar de vaccins die door de EU zijn goedgekeurd zijn het BioNTech/Pfizer vaccin en het Moderna-vaccin. Hoe het kan dat deze vaccins zo snel zijn ontwikkeld? Wanneer we de snelheid van het ontwikkelen van deze vaccines gaan vergelijken met dit van andere vaccines is er een groot verschil. Dit komt voornamelijk omdat er momenteel sprake is van een pandemie: wereldwijd zijn er tegelijkertijd testen uitgevoerd. Dit betekend dus ook dat er wereldwijd de dingen doorgecommuniceerd die in ieder geval niet werken. Ook zorgt dit ervoor dat er sneller bepaalde dingen kunnen worden uitgesloten. In plaats van dat dit normaal gesproken achter elkaar gebeurd (wat dus veel langer zou duren om zo tot het juiste vaccin te komen) is dit nu dus gelijktijdig gebeurd. Daarnaast is de technologie erg verbeterd ten opzichte van tijden waarin andere vaccins werden ontwikkeld. Ook dit maakt een serieus verschil in de snelheid van het ontwikkelen van een vaccin. Zoals ik al eerder benoemde zijn deze vaccins RNA-vaccins. Dit betekend dat deze vaccins (in tegenstelling tot de klassieke en welbekende vaccins) geen verzwakte of dode micro organismen van het virus bevat. Hoe het wel precies zit is lastig om kort samen te vatten, maar op o.a. deze website kan je hier meer over lezen. Doordat de lange termijnwerking van een RNA vaccin dus nog eigenlijk zo goed als onbekend is, is hier dus veel onduidelijkheid over. Onduidelijkheid waar we niet binnen een jaar (of meerdere jaren) antwoord op hebben, willen we enige zekerheid hebben in het maken van ons besluit. Hoe belangrijk is het om hier Gods weg in te vragen en Zijn zegen over deze verschillende vaccins!


Dan is hier nog een link met betrekking tot de vraag of de vaccins wel of niet gebruik maken van cellen van geaborteerde foetussen. Dit is bij het BioNTech/Pfizer vaccin en het Moderna vaccin in de test-fase wél het geval, maar bij het uiteindelijke product dus niet het geval Voor mij is deze informatie wel iets waar ik erg veel over nadenk. Want: mag ik een slechte daad, dan wel uit het verleden [namelijk het aborteren van foetussen] gebruiken om het goede te bereiken? (Kijktip: John Piper staat hier bij stil in dit filmpje). Wat zegt dit over mij als christen? Gelukkig zijn er ook vaccines waarbij deze cellen niet gebruikt zijn. Niet in de test-fase en ook niet in het uiteindelijke vaccin: Dit zijn bijvoorbeeld vaccins zoals het CureVac vaccin (ook RNA) en zeer waarschijnlijk ook het Sanofi/GSK vaccin (geen RNA).


Vroeg of laat moeten wij allemaal de keuze maken: wel of niet vaccineren. Wees bewust van hoe je deze keuze maakt. Wat jouw keuze ook mag zijn: stel het vertrouwen niet op het vaccin, maar op God alleen. Dan ben je altijd veilig.

Laten we als christenen elkaar bemoedigen in het maken van onze persoonlijke keuzes. Laat dit niet een tijd zijn waarin we verder uit elkaar worden gedreven, maar juist een tijd waarin we dichter bij God mogen leven en dichter bij elkaar mogen staan.


Tot slot wil ik afsluiten met het voorbeeld van Ezra en Nehemia. Beiden vroegen hun koning om toestemming om op reis te gaan, dit was voor hun beiden een gevaarlijke reis. Ezra ging op reis met allerlei mensen die de koning met hem mee stuurde. Nehemia ging alleen op reis. Beide waren het kinderen van God, beide maakten ze totaal andere keuze, maar beide stelden ze hun vertrouwen op Hem.


Ik hoop dat jij/u die dit leest, ook zo'n keuze mag maken in afhankelijkheid van Hem.


"Vertrouw op de HEERE, met uw ganse hart, steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken."

- Spreuken 3:5-6 SVCalvijn institutie
.pdf
Download PDF • 28KB

1,235 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven