• Mijn Geloofsreis

Gods Koninkrijk, hoe zit dat nou?Vrij recent heb ik hier een fantastische lezing hierover gehoord van Jurjen ten Brinke. God's Koninkrijk, hoe zit dat nou precies? Moet het nog komen? Of is het al hier op aarde? En als het hier al is, tot in hoeverre is het dan volmaakt?

Die lezing heeft zo'n indruk op mij gemaakt, dat ik het met jullie moest delen! Niet alles, dat is te lang, maar toch een paar dingen die mij echt aanspraken..

En dat is dus wat ik in deze blog hoop te doen... want dat Koninkrijk van God, is het al hier op aarde, of moet het nog komen? En als het nog moet komen? Wanneer komt het dan? En als het al hier op aarde is? Waar is het dan?

Ik denk dat beide gedachten kloppen, het Koninkrijk van God is er al; maar nog lang niet zoals het er moet zijn. Het is nog lang niet in de volheid en de heerlijkheid waarin God het bedoeld heeft. Alle zonden, alle oorlogen, al het verdriet etc. die dingen passen helemaal niet in het Koninkrijk van God. Maar wanneer dat Koninkrijk van God er volmaakt is, dan mogen we leven in een tijd zonder dat alles; zonder ziekte, zonder rouw, zonder verdriet...

Tegelijkertijd gebeuren er ook zoveel mooie dingen, zoveel goede dingen. Dingen die niet zouden gebeuren als dat Koninkrijk al begonnen was met ontstaan; denk aan evangelisatie kampen, jongerendagen, bijbelstudie conferenties etc.

Okay, dus dat Koninkrijk van God is al wel op deze aarde, misschien wel niet in alle volheid, maar het is er al wel... Waar is het dan? In Lukas 17:21 staat het volgende:

" En men zal niet zeggen: Zie hier, of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u."

Laat dat is tot je doordringen... "Men zal niet zeggen, ziet hier.... of ziet daar..." Er is dus geen vast iets wat je de definitie van het Koninkrijk van God kunt geven. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen: "die gemeente, daar is God, ik ga daar naar toe... Die conferentie, daar is God, ik ga daar naartoe." Dat is natuurlijk heel mooi, maar het Koninkrijk van God moet binnenin jou zijn! Het is niet iets wat je op die manier kunt aanwijzen, nee " het is binnen in u".

Lukas 17:22-25

22 En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. 23  En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. 24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. 25 Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

Als je met God leeft, mag er dus een soort rust zijn. Wetend dat het Koninkrijk van God niet iets aanwijsbaars is; wetend dat je het niet kunt ontvangen door overal maar heen te vliegen. Wetend dat het binnen in jou mag zijn, en dt het ooit, op Die Dag volmaakt mag zijn. Dan zal Gods Koninkrijk volmaakt zijn, in alle volheid, zonder zonden. Is dat iets waar jij naar uit mag zien?

17 keer bekeken0 reacties