• Mijn Geloofsreis

ABC VAN HET GELOOF - Berouw & Bekering


Jongelui,

Bij het schrijven was het mijn voornemen om verder te gaan met de letter C. En dan is het meest voor de hand liggende Woord en Naam Christus. Want God heeft Hem “uitermate verhoogd en een Naam gegeven, welke boven alle naam is” (Fil. 2:9).

Maar hoe zouden wij Hem nodig krijgen; naar Hem gaan verlangen? Hoe zal Hij de hoogste plaats krijgen en het allerbelangrijkste worden in jouw leven? Jesaja zegt “ Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht”.

Jongelui, de Bijbelse weg tot Christus is “Ellende, verlossing en dankbaarheid; een weg van missen, zoeken en vinden. Een weg door Berouw en Bekering. “ Dit zijn de woorden waar ik nu iets over wil schrijven, voordat we verder gaan met de C. dit is de Bijbelse weg én de Bevinding van al Gods kinderen! De Puriteinen spreken van een voorbereidend werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Thomas Boston schrijft in een boek over bekering. De titel is veelzeggend: “Berouw, de weg terug naar God” (uitgeverij de Banier). Boston beschrijft dat bekering in twee delen bestaat. Namelijk, vernedering vanwege de zonde en een afkeer ván de zonden naar God toe. Dus Berouw en Bekering. “…en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen…” Enz. Zach. 12:10

Over het eerste deel, namelijk Bekering, geeft Boston in zijn boek een aantal Bijbelse kenmerken weer:

1. Besef van zonden : Job 36:9

2. Droefheid : Zach. 12:10

3. Schaamte : Ezra 9:6

4. Zelfverfoeiing: Ezechiël 36:31

5. Belijdenis : Psalm 32:5

Dit geeft de Heere Jezus zo kenmerkend weer als Hij het noemt in de gelijkenis van de verloren Zoon: Hij kwam tot zichzelf (Lukas 15:7)

Tomas Boston beschrijft deze kenmerken in dit boek. Maar ook over het tweede deel, namelijk Bekering geeft hij weer wat dit inhoud. Namelijk: “ De ziel die zich tot God keert, keert zich af van de zonde. Hierin ligt de bekering opgesloten. Wat voor besef van zonde, schaamte en droefheid iemand dan ook heeft vanwege zijn verkeerde daden, als het niet eindigt in een terugkeer naar God, is het van geen waarde”. Dit zien we duidelijk in de gelijkenis van de verloren zoon: “… en opstaande ging hij tot zijn vader…” (Lukas 15:20)

Dit is een Bijbelse bekering! Jongelui, laat je niet meenemen met zoals velen zeggen: “Je moet Jezus aannemen en geloven dat Christus ook voor jou gestorven is”. Vraag het eens aan iemand van wie je mag weten dat die de Heere vreest, in welke weg de Heere hem of haar heeft geleid, en hoe hij/zij de Christus mocht omhelzen in een waar geloof. Wil je een voorbeeld van een Bijbelse bekering? Lees de psalmen 6, 32 en 116 maar eens, en bid “ Heere, leer het ook mij uit vrije genade”. De Heilige Geest maakt plaats voor Christus in een weg van Berouw en Bekering. Hoe zullen we over Christus spreken als we aan deze Bijbelse Bevinding voorbijgaan?


Henk Huisbrink,

hhuisbrink@hhggenemuiden.nl

65 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Vaccinatie