• Mijn Geloofsreis

ABC van het geloof - Afgoden


Jongelui, Als we met elkaar gaan nadenken over een paar woorden met de letter ‘A’, moeten we gaan beginnen waar God begint. Dat is het eerste gebod wat je hoort voorlezen elke zondag in de kerk. Dat is juist ook het begin waar het zo verkeerd is gegaan in „de beginne”. Nee, „In den beginne schiep God de hemel en de aarde”, dát was zeer goed! Maar na dat goede begin ging het zo gruwelijk fout, omdat… ik als God wilde zijn…. Daarom dat eerste gebod „Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. Jongelui, als we de definitie van afgoderij vanuit de Catechismus eens gaan zien dan staat daar: ‘Afgoderij’is in de plaats van de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord aan jou bekend maakt, of naast Hem iets anders in gedachten hebben, waarop je vertrouwt, van geniet en je verlangen van God aftrekt. Vind je dit scherp gesteld? Lees antwoord 94 en 95 van de Catechismus maar eens. En nu, wat zou dat kunnen zijn in jouw dagelijks leven? Ik ga nu niets opnoemen, want dan noemen we veel dingen niet en willen we alles noemen, dan zijn 4 pagina’s waarschijnlijk niet genoeg. Toch een paar noemen? Nee, ik laat je ze in gedachten brengen: Waar denk je het eerst aan als je wakker wordt? Je vakantie; jouw prestaties op school; je vriend, vriendin, je favoriete sport? Waar grijp je het eerst naar als je op staat; je telefoon? Als Augustinus over afgodenschrijft, dan zegt hij: dat de duivel in je leven waarde toekent aan dingen die in het licht van de eeuwigheid geen waarde hebben. Hij schrijft dan: „Demonen zijn er samen met hun aanvoerder, de duivel, op uit onze terugweg naar God af te sluiten en af te grendelen”. Vreselijke gedachte! Dit verklaart ook het zinnetje in antwoord 95: „in plaats van de enige ware God (…) iets anders”. Denk eens na en neem eerlijk de conclusie onder ogen: wat hindert jou om eerst ’s morgens de Heere te zoeken? Welke dingen overspoelen de gedachte aan God, je ziel, de eeuwigheid? Welke beelden in je hoofd hebben de plaats ingenomen van de beelden die je moeder bij je gevormd heeft over Jezus, toen ze je de Bijbelverhalen vertelde? Welke muziek heeft plaats gemaakt in je hoofd terwijl je, toen je nog jong was, de psalmversjes zong? Jongelui, neem alsjeblieft even de moeite om Éfeze 5: 5 en Kolossensen 3: 5 te lezen. En neem het besluit zoals Jonathan Edwards deed, voor het aangezicht van God: „Ik ben vastbesloten om mijn uiterste best te doen zo te handelen, zoals ik denk dat ik zou doen, wanneer ik het geluk van de hemel of de kwellingen van de hel al had gezien”. H.Huisbrink hhuisbrink@hhggenemuiden.nl27 keer bekeken0 reacties