• Mijn Geloofsreis

ABC van het geloof - Aansporen, aanmoedigen


Jongelui, We zijn bezig met een aantal kernwoorden te bespreken met de letter ‘A’,zoals: Aanbieden, Aannemen, Aansporen, Aandringen, Aanmoedigen, Afwijzen, Afwachten. We zullen in deze rubriek deze woorden kort uitleggen, welke betrekking ze hebben op het geloof. De vorige keer ging het over Aanbieden, maar toch nog even dit: ‘Aanbieden’en ‘geven’ heeft in de Bijbel in Johannes 6: 32b dezelfde betekenis. In dit gedeelte van de Bijbel zijn de ongelovige Joden in discussie met de Heere Jezus. En dan zegt Jezus: Mijn Vader stelt het u voor, biedt het u aan. In vers 36 zegt Jezus: „en gij gelooft niet.” Ze hebben het gegevene, het Aangebodeneniet Aangenomen, maar Afgewezen. O, jongens en meisjes,Aanbieden laat de genegenheid zien van Iemand, Die iets wil geven. Die genegenheid is er bij God, dat ook jij dat grote geschenk van de Zaligmaker door een waar geloof zult Aannemen. Je ouders en de dominee moeten ons vaak Aansporenom de middelen te gebruiken, dat is ook Bijbels en de HEERE heeft beloofd daardoor te werken. De Heilige Geest doet niets zonder het Woord (de middelen). Ds. Appelius schrijft, dat de vriendelijke nodiging tot de zaligheid, die ons wordt voorgesteld, tot een vrijmoedige omhelzing krachtig Aanspoort. „Want”, zegt hij, „er is niets dat ons meer aanspoort dan dat God de zaligheid, niet alleen welmenend Aanbiedt, maar die ook door de ontfermende genade Zelf wil toepassen.” Heb je nog meer Aandringennodig? Een dominee zal in de preek Aandringenom het geloof buiten jezelf en je opknappogingen bij Christus te zoeken. Dat doet de Bijbel ook op heel veel plaatsen: ‘Hoort, komt, waakt, bekeer je, gelooft’ enzovoort. Als Paulus tot jou zegt: „Laat u met God verzoenen”, is dat dan geen Aansporing? Lees ook Jesaja 55: 6 en 7, is dat geen Aanmoedigingvoor jou? En Jezus zegt Zelf in Johannes 6: 35 „Ik ben het Brood des Levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten.” Maar wat deden de Joden die het ‘Brood’ werd Aangeboden/gegeven (vers 32)? Ze hebben het Afgewezen(vers 36). Maar ondanks het Afwijzendoor ongeloof, ging de Heere Jezus toch door in Zijn prediking, door Zichzelf Aan te biedenals het Brood des Levens. Ook nu nog aan jou! ‘Wat moet ik dan doen, moet ik ’Afwachten’totdat God in mij gaat werken?’ Volgende keer meer daarover, als de Heere het geeft. H. Huisbrink

hhuisbrink@hhggenemuiden.nl

33 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Vaccinatie